Kontrakty Handlowe

Prawnicy kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie sporządzania, negocjowania i obsługi realizacji wszystkich typów kontraktów gospodarczych i handlowych w obrocie profesjonalnym krajowym i międzynarodowym (B2B) oraz konsumenckim (B2C) dla przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych i transportowych.

W szczególności:

 • Przygotowujemy wzory umów współpracy handlowej, agencyjnych oraz wzory dokumentów gwarancyjnych w obrocie profesjonalnym i konsumenckim,

 • doradzamy przy tworzeniu umów dystrybucji (B2B i B2C) oraz umowach franchisingowych,

 • doradzamy przy obrocie wierzytelnościami i umowach dot. finansowania (bankowego i pozabankowego, w tym zwłaszcza leasingu) oraz przy ustanawianiu zabezpieczeń finansowania,

 • przygotowujemy i opiniujemy umowy oraz ogólne warunki świadczenia usług przewozu, spedycji, organizacji transportu intermodalnego na terminalach w obrocie krajowym i międzynarodowym z uwzględnieniem obowiązujących konwencji i warunków przyjętych przez izby transportu w Polsce i innych krajach UE,

 • doradzamy w zakresie umów i regulaminów e-commerce oraz internetowych platform współpracy B2B,

 • Klientom z wszystkich branż doradzamy w zakresie umów reklamowych, licencyjnych, ubezpieczeń OC i majątku, umów związanych z gospodarką odpadami, najmu maszyn i nieruchomości,

 • Sprawdzamy umowy i regulaminy pod kątem klauzul niedozwolonych oraz postanowień ustaw regulacyjnych,

 • reprezentujemy Klientów przed organami administracji we wszelkich postępowaniach związanych z uzyskiwaniem zezwoleń koniecznych dla prowadzenia działalności,

 • sporządzamy i sprawdzamy regulaminy konkursów i loterii konsumenckich w zgodzie z zasadami ochrony danych osobowych i ustawy o grach hazardowych.

Nasze doświadczenie obejmuje między innymi:

 • Opracowanie dokumentacji kontraktowej (Ogólnych Warunków Kontraktowych, Protokołów z negocjacji i oświadczeń o przyjęciu ofert) na potrzeby kontraktowania dostaw na inwestycje po stronie Zamawiającego;

 • opracowanie wzorcowej umowy agencyjnej dla przedsiębiorcy świadczącego usługi pośrednictwa handlowego na rynkach UE;

 • opracowanie Ogólnych Warunków Świadczenia Usług B2B przedsiębiorstwa geotechnicznego dla klientów polskich i zagranicznych;

 • opracowanie wzorca umowy dystrybucyjnej dla przedsiębiorcy z branży FMCG (chemia gospodarcza);

 • opracowanie dokumentacji kontraktowej do stosowania w obrocie konsumenckim i profesjonalnym dla producentów materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz;

 • opracowanie kompletu dokumentacji umowy pożyczki pozabankowej wraz z wzorami zabezpieczeń rzeczowych i osobistych oraz procedurą ich stosowania, przeszkolenie pracowników ze stosowania nowej dokumentacji dla przedsiębiorstwa leasingowego;

 • weryfikację i zmianę Ogólnych i Szczególnych Warunków Leasingu, wielowariantowych wzorów umów leasingu wraz z procedurami stosowania, opracowanie cesji leasingu operacyjnego i operacyjno-finansowego i ofert odkupu dla przedsiębiorstwa leasingowego;

 • przeprowadzenie cyklu szkoleń dla przedsiębiorców rynku B2C z zakresu prawa konsumenckiego, rękojmi i gwarancji oraz sprzedaży na odległość;

 • przeprowadzenie cyklu szkoleń dla przedsiębiorców rynku B2B z zakresu rękojmi i gwarancji w obrocie profesjonalnym.

← Powrót