Nieruchomości

Prawnicy kancelarii doradzają we wszelkich kwestiach związanych z obrotem, komercjalizacją i użytkowaniem nieruchomości. Znaczącą część praktyki stanowią nie tylko transakcje i najem, ale i wsparcie we wszystkich postępowaniach administracyjnoprawnych.

Usługi:

 • doradzamy Klientom przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości;

 • badamy stan prawny nieruchomości;

 • opiniujemy i przygotowujemy dokumenty transakcyjne związane z nabywaniem nieruchomości, w tym przy inwestycjach typu greenfield (fabryki, transport, hale).

 • doradzamy w zakresie finansowania nabywania nieruchomości i jego zabezpieczeń;

 • doradzamy w zakresie ustanowienia służebności;

 • prowadzimy dla Klientów wszelkie postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne związane z nieruchomościami bądź procesem inwestycyjnym (scalanie, podział, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę);

 • dla Klientów z branży deweloperskiej przygotowujemy wzorce umów zawieranych z konsumentami – nabywcami lokali: deweloperskie, przedwstępne, sprzedaży, przenoszące własność;

 • sprawdzamy umowy deweloperów pod kątem klauzul niedozwolonych w umowach z konsumentami;

 • opiniujemy roszczenia w stosunku do zbywców nieruchomości, w tym z rękojmi i gwarancji;

 • doradzamy Klientom w procesach komercjalizacji powierzchni biurowych i magazynowych;

 • opiniujemy, przygotowujemy i negocjujemy umowy najmu, o zarządzanie nieruchomościami (komercyjnymi i mieszkalnymi), umowy serwisowe;

 • doradzamy w zakresie umów pośrednictwa nabywania nieruchomości komercyjnych;

 • świadczymy doradztwo prawne w zakresie ubezpieczeń nieruchomości i reprezentujemy Klientów w postępowaniach z ubezpieczycielami.

Doświadczenie

Nasze doświadczenie obejmuje świadczenie usług dla inwestorów (nabywców nieruchomości), zarządców nieruchomości, agencji pośrednictwa nieruchomościami i wspólnot mieszkaniowych, w tym między innymi:

 • doradztwo przy nabyciu nieruchomości pod nowy terminal kolejowy w województwie mazowieckim wraz z przejęciem wszystkich decyzji administracyjnych i dokumentacji projektowej;

 • kompleksową obsługę prawną (dla inwestora) sprzedaży osiedla mieszkaniowego w Krakowie obejmującego ponad 500 lokali w 5 budynkach; w tym przygotowanie umów deweloperskich, przedwstępnych sprzedaży, przenoszących własność;

 • obsługę komercjalizacji biurowca klasy A o łącznej powierzchni najmu ponad 12.000 m2 we Wrocławiu, w tym przygotowanie wzorcowej dokumentacji najmu;

 • audyt umów developerskich pod kątem klauzul niedozwolonych;

 • opiniowanie umów najmu powierzchni magazynowych dla producenta materiałów budowlanych;

 • doradztwo przy dochodzeniu roszczeń od ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia wielobudynkowej nieruchomości wspólnej.

← Powrót