Postępowania Sądowe & Arbitrażowe

Prawnicy kancelarii wspierają klientów we wszystkich sytuacjach spornych. Reprezentujemy klientów we wszystkich typach postępowań sądowych i administracyjnych oraz przed organami podatkowymi.

W szczególności:

 • dokonujemy oceny zasadności roszczeń oraz szans powodzenia w postępowaniu przed jego wszczęciem, tak aby Klient podjął decyzję o wejściu w spór świadomie i na podstawie rzetelnej oceny sytuacji prawnej;

 • wspieramy Klienta w wyborze pozasądowych metod rozwiązania sporu, w tym reprezentujemy Klienta w trakcie mediacji;

 • reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach i przed sądami arbitrażowymi;

 • doradzamy i reprezentujemy Klientów w postępowaniach w zakresie uznania oraz egzekucji w Polsce wyroków sądów zagranicznych i wyroków arbitrażowych;

 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach upadłościowych i egzekucyjnych;

 • prowadzimy postępowania nieprocesowe zwłaszcza w sprawach związanych z nieruchomościami,

 • reprezentujemy Klientów przed sądami administracyjnymi w przypadku niekorzystnych decyzji organów administracji.

Z sukcesem prowadziliśmy sprawy m.in. w zakresie:

 • dochodzenia wierzytelności w obrocie gospodarczym;

 • sporów o roszczenia związane z inwestycjami budowlanymi,

 • spraw związanych z odpowiedzialnością członków zarządu,

 • sporów z firmami ubezpieczeniowymi,

 • spraw z gwarancji i rękojmi,

 • spraw o naruszenie dóbr osobistych i praw własności przemysłowej,

 • sporów z prawa pracy,

 • działów nieruchomości i spadków,

 • sporów odszkodowawczych.

← Powrót