Transport & Logistyka

Prawnicy kancelarii posiadają doświadczenie przy obsłudze spółek zajmujących się transportem drogowym, kolejowym, morskim, łączonym (intermodalnym), jak również izb zrzeszających przedsiębiorstwa transportowe.

W szczególności:

  • doradzamy zarówno przy transporcie krajowym na podstawie przepisów prawa polskiego i unijnego, jak i przy transporcie międzynarodowym na podstawie konwencji i reguł międzynarodowych (w tym CMR, ADR, AETR, TIR, INCOTERMS 2010);

  • sporządzamy i opiniujemy ogólne warunki świadczenia usług spedycji, przewozu, przechowania i składu oraz innych usług związanych z transportem i magazynowaniem;

  • sporządzamy regulacje związane z funkcjonowaniem terminali kontenerowych i centrów logistycznych;

  • sporządzamy i opiniujemy umowy zakupu, leasingu oraz dzierżawy obiektów i urządzeń infrastruktury transportowej i pojazdów, jak również umowy o usługi remontu i modernizacji;

  • reprezentujemy klientów przez Urzędem Transportu Kolejowego, Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego i innymi właściwymi organami;

  • doradzamy w zakresie ubezpieczeń transportowych i dochodzenia roszczeń z tytułu tych ubezpieczeń;

  • zajmujemy się specyficznymi zagadnieniami prawa pracy w branży transportowej;

  • reprezentujemy w sporach sądowych na tle wykonywania usług transportowych, w tym także dochodzimy roszczeń związanych ze szkodami;

  • w kwestiach wymagających synergii wiedzy prawnej i technicznej współpracujemy z wykładowcą prawa transportowego Politechniki Wrocławskiej.

← Powrót