Własność Intelektualna & Znaki Towarowe

Kompleksowo chronimy własność intelektualną, prawa autorskie i dobra niematerialne przedsiębiorstw naszych klientów.

Usługi:

 • doradzamy w sprawach związanych z prawami autorskimi w budownictwie, reklamie oraz w produkcji audiowizualnej;

 • wszystkim Klientom oferujemy standardowo rozwiązania związane z identyfikacją firmy, w tym dokonujemy badania nowych i zarejestrowanych znaków towarowych, ewentualnej kolizji firm i znaków, doradzamy przy zawieraniu umów dot. identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa,

 • wprowadzamy rozwiązania służące ochronie know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa,

 • reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w postępowaniach rejestracyjnych i sprzeciwowych,

 • reprezentujemy Klientów w sprawach o naruszenia praw do znaków towarowych,

 • w przypadku potrzeby współpracujemy z rzecznikami patentowymi oraz z wybitną specjalistką IP.

Nasze doświadczenie obejmuje między innymi:

 • audyt kwestii prawnoautorskich w przypadku nabywania dokumentacji projektowej powstałej przy udziale i współudziale niezależnych biur projektowych;

 • doradztwo w sporach i sprawach związanych ze stosowaniem podobnych lub identycznych znaków towarowych;

 • doradztwo producentowi materiałów audiowizualnych;

 • doradztwo wykonawcy dużej i prestiżowej ekspozycji muzealnej w Warszawie;

 • kompleksową obsługę prawną biennale sztuki pod patronatem rektora ASP w Krakowie;

 • sporządzanie i opiniowanie umów wydawniczych;

 • doradztwo w zakresie realizacji scenicznych.

← Powrót