Zespół

 • Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Radca Prawny, Właściciel kancelarii

  Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorców i inwestycji oraz kompleksowym prowadzeniu projektów.

  Praktyk w zakresie procesu inwestycyjnego i kontraktów budowlanych, nieruchomości, umów handlowych w obrocie krajowym i zagranicznym, prawa pracy oraz prawa spółek. W obszarze jej zainteresowań popartym zrealizowanymi projektami pozostają aspekty prawne finansowania transakcji, zamówienia publiczne, prawo transportowe, autorskie i własność przemysłowa. Posiada bogate doświadczenie w zakresie wprowadzania rozwiązań prawnych wymagających interdyscyplinarnej wiedzy i praktycznego podejścia do zakładanych celów. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. 

  W latach 2004-2011 pracowała w dwóch renomowanych kancelariach w Warszawie. W tym czasie świadczyła kompleksową obsługę prawną dla uznanych producentów z branży chemicznej, żywności, FMCG, finansowej i budowlanej w zakresie prawa gospodarczego, pracy i korporacyjnego, transakcji, ich finansowania i zabezpieczeń. Na zlecenie czołowego banku austriackiego prowadziła liczne postępowania windykacyjne i sądowe z gwarancji eksportowych oraz spory odszkodowawcze. Doradzała przy przemysłowych i infrastrukturalnych projektach inwestycyjnych oraz znaczących projektach developerskich.

  W latach 2011 – 2013 główny prawnik generalnego wykonawcy inwestycji infrastrukturalnych. W tym czasie nadzorowała pracę 5 kancelarii i obsługę prawną 8 inwestycji na terenie Polski. Wprowadziła kompleksowe rozwiązania ujednolicające dokumentację korporacyjną, pracowniczą i kontraktową przedsiębiorstwa oraz praktykę działania jego poszczególnych działów pionu finansowego, operacyjnego i regionalnych filii.

  W latach 2014 – 2015 na zlecenie jednej z największych polskich kancelarii poprowadziła kompleksową obsługę prawną budowy terminala intermodalnego oraz doradzała przy projektach z zakresu ochrony środowiska realizowanych w trybie zamówień publicznych ze środków UE. Jednocześnie świadczyła doradztwo przy projektach z zakresu prawa pracy i korporacyjnych łączących elementy prawa polskiego i innych ustawodastw europejskich.

  Od 2015 skupiła się na praktyce zawodowej i doradztwie na rzecz klientów w ramach Kancelarii. Poprowadziła znaczące projekty z zakresu prawa budowlanego i nieruchomości, kontraktów handlowych, korporacyjnego i pracy z jednoczesnym zapewnieniem odpowiedniego standardu obsługi bieżącej i procesowej. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorstw handlowych i budowlanych, w tym dedykowane wewnętrznie.

  Absolwentka polskich i niemieckich studiów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskim Uniwersytetcie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Staże zawodowe odbywała w kancelariach w Berlinie, Warszawie i konsulacie RP w Niemczech. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

  Autorka artykułów popularyzujących prawo wśród kadry menagerskiej i inżynieryjnej.

  Języki: polski, niemiecki, angielski.

  LinkedIn →
 • Paweł Szwedziński

  Radca Prawny

  Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorców i inwestycji.

  Specjalista w zakresie umów stosowanych w procesie inwestycyjnym, w tym FIDIC, oraz umowy deweloperskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki klauzul niedozwolonych. W obszarze jego zainteresowań popartych praktycznym doświadczeniem leżą także m.in. kwestie zabezpieczeń, rękojmi i gwarancji w budownictwie, prawo nieruchomości, zagadnienia administracyjnoprawne procesu inwestycyjnego, finansowanie inwestycji i transakcji, zagadnienia związanie z komercjalizacją nieruchomości, prawo autorskie i prawo konsumenckie.

  Praktyk-procesualista. Reprezentował przedsiębiorców w szeregu sporów sądowych, w tym na tle robót budowlanych o wielomilionowej wartości przedmiotu sporu. Doświadczony negocjator m.in. w zakresie transakcji na rynku nieruchomości i rozliczeń robót budowlanych. Posiada także bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności na drodze sądowej i w postępowaniach upadłościowych.

  W latach 2006-2010 zdobywał doświadczenie w renomowanej kancelarii w Krakowie, prowadząc liczne postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne. W latach 2011-2013 jeden z głównych partnerów kancelarii w Krakowie, zapewniającej pomoc prawną dla generalnego wykonawcy dużych inwestycji infrastrukturalnych. W tym czasie wspierał także producentów materiałów audiowizualnych i zabezpieczał aspekty prawne internetowych platform sprzedaży. W latach 2013-2016 w ramach sieci kancelarierp.pl. prowadził kompleksową obsługę prawną spółek deweloperskich i inwestycji komercyjnych w Krakowie i Wrocławiu. Doradzał również producentom z branży budowlanej, w tym projektował pełną dokumentację umów handlowych dla spółek wchodzących na polski rynek.

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych Krakowie.

  Członek organów samorządowych – zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Krakowie w latach 2016-2020. Wyróżniony srebrną odznaką honorową „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

  Języki: polski, angielski.

 • dr Barbara Sujak–Cyrul

  Of counsel

  Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej. Wykładowca systemowego zarządzania jakością (2003 – obecnie) oraz prawa przewozowego i transportowego (2005-2011).  Praktyk zarządzania jakością w przemyśle, budownictwie, transporcie i usługach.

  Dr. B. Sujak-Cyrul wspiera kancelarię w zakresie specjalistycznych przepisów technicznych i norm jakościowych, zagadnień prawa transportowego i powiązań prawnych z systemami zarządzania jakością.

  Języki: polski, angielski.

Kancelaria współpracuje stale ze sprawdzonymi i zaufanymi partnerami, w tym:

 • specjalistami z wąskich dziedzin prawa (np. prawo lotnicze, IP),

 • prawnikami z innych krajów UE i EOG,

 • rzecznikami patentowymi, notariuszami, tłumaczami przysięgłymi,

 • audytorami i doradcami podatkowymi,

 • specjalistami ds. finansowania ze środków unijnych.