Infrastruktura & Budownictwo

Posiadamy znaczące doświadczenie przy kompleksowej obsłudze prawnej wszystkich typów inwestycji budowlanych. Naszymi klientami są inwestorzy, generalni wykonawcy, specjalistyczni podwykonawcy, biura projektowe, spółki zajmujące się świadczeniem usług inżynierów kontraktu i nadzoru inwestorskiego.

Doradzamy przy:

 • inwestycjach infrastrukturalnych, takich jak: obiekty liniowe (drogowe i kolejowe), terminale, obiekty hydrotechniczne, obiekty sportowe, budynki szkolnictwa wyższego i instytucji naukowych, instalacje przetwarzania odpadów;
 • inwestycjach komercyjnych, takich jak: biurowce, hotele, zakłady przetwórstwa, salony samochodowe, kotłownie przemysłowe;
 • inwestycjach deweloperskich (budownictwo mieszkaniowe),

realizowanych na terenie całej Polski.

Usługi:

 • prowadzimy kompleksowe doradztwo prawne dla inwestorów prywatnych, obejmujące każdy etap inwestycji od chwili podjęcia decyzji o inwestycji po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;
 • prowadzimy kompleksowe doradztwo prawne dla generalnych wykonawców i podwykonawców od chwili ofertowania po rozliczenie końcowe robót i doradztwo w okresie gwarancyjnym;
 • reprezentujemy Klientów (wykonawców) w postępowaniach przetargowych w ramach zamówień publicznych oraz w postępowaniach organizowanych według innych procedur;
 • doradzamy Klientom (inwestorom prywatnym) przy prowadzeniu postępowań przetargowych i ofertowych;
 • sporządzamy wszystkie umowy związane z procesem inwestycyjnym: umowy o prace projektowe i studia wykonalności, umowy doradcze oraz o specjalistyczne usługi np. geodezyjne, umowy o zastępstwo inwestycyjne, umowy o roboty budowlane, o generalne wykonawstwo i umowy podwykonawcze, umowy o sprawowanie nadzoru i świadczenie usług inżyniera kontraktu;
 • sporządzamy umowy dostaw materiałów i urządzeń przeznaczone dla danej inwestycji bądź odpowiednio dopasowujemy wzorce;
 • sporządzamy i opiniujemy umowy dotyczące głównych urządzeń suprastruktury, w tym leasingu i najmu;
 • opiniujemy wszystkie typy specjalistycznych ubezpieczeń (CAR, EAR, ubezpieczenia podwykonawców) i zabezpieczeń roszczeń (gwarancje, poręczenia, sposoby ustanawiania zabezpieczeń pieniężnych);
 • doradzamy Klientom bądź ich reprezentujemy we wszystkich postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych związanych z uzyskiwaniem niezbędnych zezwoleń w procesie inwestycyjnym, ich przeniesienia bądź zmiany;
 • opiniujemy roszczenia wobec inwestora, wykonawców robót i spółek projektowych oraz doradzamy na etapie realizacji inwestycji pod kątem prawdopodobieństwa powstania roszczeń w przyszłości;
 • reprezentujemy Klientów (wykonawców oraz inwestorów prywatnych) w sporach sądowych i arbitrażowych dotyczących robót budowlanych oraz świadczymy pomoc w rozwiązywaniu tego rodzaju sporów na drodze polubownej;
 • doradzamy Klientom w postępowaniach prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego;
 • doradzamy Klientom w przypadkach sporów z ubezpieczycielami.

Doświadczenie:

Na życzenie Klienta przedstawiamy stale aktualizowaną listę referencyjną obejmującą kilkadziesiąt obsługiwanych przez nas inwestycji infrastrukturalnych, komercyjnych i deweloperskich.

← Powrót