Prawo Korporacyjne

Dla wszystkich Klientów świadczymy bieżącą obsługę korporacyjną, w tym także w języku niemieckim i angielskim. Ponadto prowadzimy projekty transakcyjne i związane z rozwojem i zmianą struktury działalności przedsiębiorców.

W szczególności:

 • zapewniamy bieżącą obsługę wszystkich organów spółek, w tym w zakresie przygotowywania i przeprowadzania zgromadzeń (walnych) wspólników (i akcjonariuszy), zmian kapitału zakładowego, obsługi zarządu i rady  nadzorczej, zmian członków organów oraz umów między członkami zarządu a spółkami;

 • zapewniamy bieżącą obsługę organów fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni;

 • doradzamy w zakresie odpowiedzialności członków zarządu;

 • doradzamy w zakresie wyboru formy prowadzonej działalności i projektujemy umowy spółek kapitałowych i osobowych dopasowane do potrzeb Klienta, jak również akty założycielskie i statuty innych osób prawnych;

 • obsługujemy przekształcenia, łączenia i podziały spółek, w tym wykupy menadżerskie;

 • przeprowadzamy przekształcenia przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w spółki kapitałowe;

 • doradzamy sprzedającym oraz kupującym przy transakcjach sprzedaży przedsiębiorstw realizowanych jako asset deal oraz share deal, w tym przygotowujemy analizę prawną sprzedawanych przedsiębiorstw;

 • doradzamy przy czynnościach związanych ze sprzedażą majątku, finansowaniem działalności oraz ustanawianiu zabezpieczeń;

 • przeprowadzamy likwidacje spółek kończących działalność w Polsce, w tym spółek celowych;

 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach rejestrowych;

 • współpracujemy z doradcą podatkowym i biegłym rewidentem w celu zapewnienia kompleksowej obsługi transakcji.

Doradzaliśmy między innymi przy:

 • wydzieleniu części przedsiębiorstwa jako spółki i wykupie menadżerskim spółki inżynieryjnej;

 • przekształceniu działalności przedsiębiorcy świadczącego usługi rewizji finansowej w spółkę kapitałową;

 • nabywaniu i następnie łączeniu się spółek z branży producenckiej;

 • nabywaniu spółki – przedsiębiorstwa rodzinnego przez spółkę należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej;

 • tworzeniu struktur Sp. z o.o. Sp.k.;

 • likwidacji spółek celowych należących do krajowych i zagranicznych grup kapitałowych.

← Powrót