Publikacje

 1. Charakter zabezpieczeń pieniężnych w umowach podwykonawczych / The nature of different types of financial security in subcontracting agreements

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Prawo Budowlane – Kwartalnik Must Read Media, Nr 4 kwiecień – czerwiec 2020 r.

 2. Zmiana okresu wypowiedzenia w umowie o pracę / Amendments to the notice period in the employment contract

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Prawo Pracy – Kwartalnik Must Read Media, Nr 3 kwiecień – czerwiec 2020 r.

 3. Nowe zasady odpowiedzialności solidarnej dla kontraktów niepublicznych/New rules of joint and several liability for non-public contracts

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Inżynier Budownictwa - Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, czerwiec 2017

 4. Nowe standardy dla budownictwa drogowego/New standards for road construction business

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Inżynier Budownictwa - Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, kwiecień 2017

 5. Przenoszenie decyzji w procesie inwestycyjnym - cz.2 / Transfer of decisions in development process - part 2

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Inżynier Budownictwa - Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, styczeń 2017

 6. Przenoszenie decyzji w procesie inwestycyjnym - cz.1 / Transfer of decisions in development process - part 1

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Inżynier Budownictwa - Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, grudzień 2016

 7. Gdzie pracuje inżynier?/ Where does an engineer work?

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Inżynier Budownictwa - Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, październik 2016

 8. Ograniczenia odpowiedzialności w kontraktach budowlanych/Limitations of liability in construction contracts

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Inżynier Budownictwa - Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, lipiec 2016

 9. Dwa nadzory autorskie/Two kinds of authorial supervision

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Inżynier Budownictwa - Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, kwiecień 2016

 10. Terminy zapłaty w budownictwie/Payment terms in construction business

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Inżynier Budownictwa - Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, marzec 2016

 11. Dwa reżimy umów w budownictwie/Two regimes for construction contracts

  Małgorzata Cyrul-Karpińska i Aleksandra Łukowska

  Portal 'Co do zasady', grudzień 2014

 12. Zawieszenie i wznowienie robót w warunkach kontraktowych FIDIC/Suspension and resumption of work under FIDIC contract terms

  Małgorzata Cyrul-Karpińska i Aleksandra Łukowska

  Portal 'Co do zasady', październik 2014

 13. Wykonawca musi pytać?/If contractors aren’t sure, are they required to speak up?

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Portal 'Co do zasady', wrzesień 2014

 14. Jak sprawować i jak wymagać sprawowania nadzoru autorskiego/How to exercise and demand authorial supervision

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Portal 'Co do zasady', wrzesień 2014

 15. Wcześniej to nie zawsze lepiej/Sooner is not always better

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Portal 'Co do zasady', sierpień 2014

 16. Za zobowiązania wobec podwykonawców zapłaci całe konsorcjum/The entire consortium is liable for payments to subcontractors

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Portal 'Co do zasady', sierpień 2014

 17. Powództwo przeciwko GDDKiA w trybie specustawy/ The actions against the General Directorate for National Roads and Motorways under the special act

  Małgorzata Cyrul-Karpińska i Joanna Florecka

  Portal 'Co do zasady', lipiec 2014

 18. Weszła w życie nowelizacja specustawy/ The amendments to the Special Act entered into force

  Małgorzata Cyrul-Karpińska i Joanna Florecka

  Portal 'Co do zasady', lipiec 2014

 19. Dochodzenie roszczeń od GDDKiA na podstawie specustawy/Pursuing claims against the General Directorate for National Roads and Motorways under the special act

  Małgorzata Cyrul-Karpińska i Joanna Florecka

  Portal 'Co do zasady', czerwiec 2014

 20. Podwykonawstwo w znowelizowanym Prawie zamówień publicznych/Subcontracting under the amended Public Procurement Law

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Portal 'Co do zasady', maj 2014

 21. Zastaw pozwala pogodzić interesy przedsiębiorcy i banku/The pledge enables entrepeneur and bank to bring together their interests

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Rzeczpospolita (Dodatek Gazeta Prawa i Podatków), kwiecień 2010

 22. Optymalizacja form zatrudnienia/Optimization of employment forms

  Małgorzata Cyrul-Karpińska i Katarzyna Kozakowska

  Rynek kapitałowy nr 7-8, 2008