Veröffentlichungen

 1. Charakter zabezpieczeń pieniężnych w umowach podwykonawczych/Art der Barsicherheiten in Nachunternehmerverträgen

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Prawo Budowlane – Kwartalnik Must Read Media, Nr. 4 April - Juni 2020 (Baurecht - Quartalsschrift Must Read Media).

 2. Zmiana okresu wypowiedzenia w umowie o pracę/Änderung der Kündigungsfrist im Arbeitsvertrag

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Prawo Pracy – Kwartalnik Must Read Media, Nr. 3 April – Juni 2020 (Arbeitsrecht - Quartalsschrift Must Read Media)

 3. Nowe zasady odpowiedzialności solidarnej dla kontraktów niepublicznych/ Neue Grundsätze der solidarischen Haftung für nicht öffentliche Bauvorhaben

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Inżynier Budownictwa - Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Juni 2017 (Bauingenieur – Monatszeitschrift der Polnischen Kammer der Bauingenieure)

 4. Nowe standardy dla budownictwa drogowego/Neue Standards für den Straßenbau

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Inżynier Budownictwa - Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, April 2017 (Bauingenieur – Monatszeitschrift der Polnischen Kammer der Bauingenieure)

 5. Przenoszenie decyzji w procesie inwestycyjnym - cz.2 / Entscheidungsübertragung im Investitionsprozess - Teil 2

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Inżynier Budownictwa - Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Januar 2017 (Bauingenieur – Monatszeitschrift der Polnischen Kammer der Bauingenieure)

 6. Przenoszenie decyzji w procesie inwestycyjnym - cz.1 / Entscheidungsübertragung im Investitionsprozess - Teil 1

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Inżynier Budownictwa - Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Dezember 2016 (Bauingenieur – Monatszeitschrift der Polnischen Kammer der Bauingenieure)

 7. Gdzie pracuje inżynier?/ Wo arbeitet ein Ingenieur?

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Inżynier Budownictwa - Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Oktober 2016 (Bauingenieur – Monatszeitschrift der Polnischen Kammer der Bauingenieure)

 8. Ograniczenia odpowiedzialności w kontraktach budowlanych/ Haftungseinschränkungen in Bauverträgen

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Inżynier Budownictwa - Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Juli 2016 (Bauingenieur – Monatszeitschrift der Polnischen Kammer der Bauingenieure)

 9. Dwa nadzory autorskie/Zwei Arten der planerseitigen Überwachung

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Inżynier Budownictwa - Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, April 2016 (Bauingenieur – Monatszeitschrift der Polnischen Kammer der Bauingenieure)

 10. Terminy zapłaty w budownictwie/Zahlungsfristen im Bauwesen

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Inżynier Budownictwa - Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, März 2016 (Bauingenieur – Monatszeitschrift der Polnischen Kammer der Bauingenieure)

 11. Dwa reżimy umów w budownictwie/ Zwei Regelungen für Verträge im Bauwesen

  Małgorzata Cyrul-Karpińska und Aleksandra Łukowska

  Portal 'Co do zasady' (“Grundsätzlich“), Dezember 2014

 12. Zawieszenie i wznowienie robót w warunkach kontraktowych FIDIC/ Einstellen und Wiederaufnahme der Arbeiten im Rahmen der FIDIC-Vertragsbedingungen

  Małgorzata Cyrul-Karpińska und Aleksandra Łukowska

  Portal ‘Co do zasady’ (“Grundsätzlich“), Oktober 2014

 13. Wykonawca musi pytać?/Ist ein Auftragnehmer verpflichtet, Fragen zu stellen?

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Portal ‘Co do zasady’ (“Grundsätzlich“), September 2014

 14. Jak sprawować i jak wymagać sprawowania nadzoru autorskiego/ Wie ist die planerseitige Aufsicht auszuüben und zu fordern

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Portal ‘Co do zasady’ (“Grundsätzlich“), September 2014

 15. Wcześniej to nie zawsze lepiej/ Früher heißt nicht unbedingt besser

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Portal ‘Co do zasady’ (“Grundsätzlich“), August 2014

 16. Za zobowiązania wobec podwykonawców zapłaci całe konsorcjum/ Für Verpflichtungen gegenüber Nachunternehmern zahlt das gesamte Konsortium

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Portal ‘Co do zasady’ (“Grundsätzlich“), August 2014

 17. Powództwo przeciwko GDDKiA w trybie specustawy/ Klage gegen GDDKiA [Generaldirektion für Fernverkehrsstraßen und Autobahnen ] im Sondergesetz-Verfahren

  Małgorzata Cyrul-Karpińska und Joanna Florecka

  Portal ‘Co do zasady’ (“Grundsätzlich“), Juli 2014

 18. Weszła w życie nowelizacja specustawy/ Die Novellierung des Sondergesetzes trat in Kraft

  Małgorzata Cyrul-Karpińska und Joanna Florecka

  Portal ‘Co do zasady’ (“Grundsätzlich“), Juli 2014

 19. Dochodzenie roszczeń od GDDKiA na podstawie specustawy/ Geltendmachung der Ansprüche gegen GDDKiA aufgrund des Sondergesetzes

  Małgorzata Cyrul-Karpińska und Joanna Florecka

  Portal ‘Co do zasady’ (“Grundsätzlich“), Juni 2014

 20. Podwykonawstwo w znowelizowanym Prawie zamówień publicznych/ Unterbeauftragung in dem novellierten Vergaberecht

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Portal ‘Co do zasady’ (“Grundsätzlich“), Mai 2014

 21. Zastaw pozwala pogodzić interesy przedsiębiorcy i banku/ Verpfändung lässt Interessen des Unternehmers und der Bank zur Deckung bringen

  Małgorzata Cyrul-Karpińska

  Rzeczpospolita (Dodatek Gazeta Prawa i Podatków), April 2010 (Zeitungsbeilage: Rechts- und Steuerzeitschrift)

 22. Optymalizacja form zatrudnienia/ Optimierung der Beschäftigungsformen

  Małgorzata Cyrul-Karpińska und Katarzyna Kozakowska

  Rynek kapitałowy Nr. 7-8, 2008 (Kapitalmarkt)